O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Autorská beseda s Drahoslavom Machalom o Zlatej knihe Slovenska

     Dňa 2. decembra 2013 sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnila autorská beseda s prozaikom, autorom literatúry faktu, Drahoslavom Machalom. Jeho poslednou publikáciou sú dokumenty slovenskej štátnosti, ktorú vydala Matica slovenská v tomto roku pod názvom Zlatá kniha Slovenska.

     Základným žánrom Machalovej tvorby je reportážna esej. Dobrodružstvo poznávania, ktorému sa učil nielen u Ernesta Hemingwaya,  ale rovnako aj u Karla Čapka, je nosným a dynamizujúcim prvkom výstavby jeho reportážnych kníh. Ďalšou ich charakteristickou črtou je žánrová polyfunkčnosť, zahŕňajúca v sebe prvky dokumentu, reportážnu autentickosť, spolu s esejisticky ladeným uvažovaním o zmysle cestovania. „Vo svojom cestovateľskom batohu,“ ako to sám charakterizoval, „si nesiem stále prítomný vzťah k Slovensku,“ a preto vznikla najnovšia publikácia Zlatá kniha Slovenska. 

     Publicista počas besedy priblížil žiakom druhých ročníkov publikáciu, ktorá obsahuje takmer dve tisícročia cesty Slovákov od najstarších písomných zmienok gréckych a rímskych kronikárov, cez prvé písomné zmienky o Slovanoch, dejinné medzníky na ceste Slovákov stredovekom a počiatkami novoveku, prvé písomné doklady používania slovenčiny, kľúčové dokumenty a pramene z čias „prebudenia národov“ až po novodobé míľniky na ceste k dnešnej Slovenskej republike prináša reprezentatívny výber dokumentov, bohato ilustrovaný a doplnený stručnými komentármi. Dokonale mapuje našu zložitú cestu dejinami, na druhej strane presvedčivo dokladá, že náš mladý štát je logickým vyústením dejinnej cesty národa s úctyhodnými historickými koreňmi.

     Vynikajúci esejista sa zameral aj na ďalšiu knihu Slovenská vlastiveda III. Žilinská župa. Tento zväzok mapuje osobnosti, udalosti, pamätihodnosti Žilinského kraja, čiže okolia Žiliny, Rajeckej doliny, Kysúc, Turca, Oravy a Liptova. Autor ponúka predovšetkým zaujímavé čítanie o pozoruhodnostiach našej minulosti, o výnimočných ľuďoch a historických okamihoch jednotlivých miest a obcí. Unikátne textové informácie dopĺňa skutočne bohatý obrazový materiál. Dozviete sa veľa neznámych, zaujímavých faktov, prekvapí vás bohatstvo toho, na čo právom môžeme byť hrdí.

     Počas besedy odznelo aj ďalšie dielo Rytieri oblohy, ktoré s hlbokou znalosťou faktov približuje v dramatickej skratke osudy slovenských letcov na západnom fronte počas druhej svetovej vojny. Beseda bola veľmi zaujímavá, inšpirujúca, motivujúca, obohacujúca o slovenské dejiny a vznikla v úzkej spolupráci v Kysucou knižnicou v Čadci. Do kroniky Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou napísal Drahoslav Machala, držiteľ cien Egona Erwina Kischa (1997) a Národnej ceny Vojtecha Zamarovského (2008):   „Teším sa, že sa mladí študenti zaujímali o slovenské osobnosti a históriu.“

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková