O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Mikuláš u drevárov a stavbárov

Dňa 5. decembra 2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou a Centrum voľného času zorganizovali pre svojich žiakov akciu, na ktorej si pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. Už v ranných hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela, čerta, Snehulienky,  trpaslíkov a rozprávkových bytostí. Spolu navštívili jednotlivé triedy, kde si vytipovali neposlušných žiakov a tí plnili úlohy, aby odčinili svoje neduhy. Niektorí museli skákať cez švihadlo, iní recitovať báseň,  alebo zaspievať pesničku. Všetci boli odmenení sladkosťami. Neobišli ani zborovňu, kde rozdávali všetkým učiteľom sladkosti. Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal do Materskej školy Prvosienka  v Krásne nad Kysucou. Škôlkári zarecitovali, zaspievali, odzneli i ľudové povedačky a po krátkom príhovore Mikuláša, rozdaní sladkostí a darčekov nastala všeobecná radosť.                

Mikuláš so svojím sprievodom neobišiel ani Mestský úrad v Krásne nad Kysucou. Celá akcia sa niesla v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc – sviatkov pokoja  a rodiny.