O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2013/14

                                                                                                                                                                                              

 

                                       

Dňa 13. 1. 2014 sa uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku

v kategórii 2D (žiaci stredných odborných škôlbez vekového určenia﴿.

 

12 žiakov z druhého a tretieho ročníka si preverilo svoje jazykové kompetencie v písomnej časti. Tá pozostávala z počúvania a čítania

s porozumením a gramatického testu. Hodnotilo sa splnenie úlohy na základe zadania. 

Výsledky:

1. miesto:  Nyári Igor- 3.A

2. miesto: Michalík Martin- - 3.B

3. miesto: Čanecký Daniel- 3.B

 

 

                                                                          Mgr. Gabriela Zajvaldová