O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Školské kolo SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

 

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do Stredoškolskej odbornej činnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok.  SOČ je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Svoju prácu, na tému ktorú si vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej činnosti. 

     Školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole prebehlo 14. februára 2014. Koordinátorkou súťaže SOČ školského kola bola Ing. O. Časnochová. Táto činnosť bola organizovaná v jednotlivých  súťažných odboroch.  Do školského kola sa prihlásilo 25 súťažných prác. Porota vybrala tieto postupujúce práce do obvodného kola SOČ: Juraj Zámečník: Geocaching. Lenka Slížová: Studničky a pramene – prírodné bohatstvo. Tomáš Müller: Rekonštrukcia rodinného domu, Lukáš Golas: Podlahové vykurovanie, Juraj Zámečník: Prvé spoločné bývanie, Martin Zajac: Stanovenie ceny nízkoenergetického domu, Jozef Hnitka: Mzda zamestnancov vo firme Altasystém s. r. o.

     Obvodné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa  konalo 12. marca 2014 v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej  Krásno nad Kysucou.  36. ročník otvoril pán riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko. Účastníkov súťaže prišla pozdraviť riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Dana Mažgútová, PhD. Predsedníčkou súťaže SOČ obvodného kola bola Ing. Kuricová.

     Súťažilo sa v dvanástich súťažných odboroch.  Súťažilo 44 študentov z piatich stredných škôl s celkovým počtom tridsaťjeden prác. Hodnotiaca komisia bola zastúpená 13 členmi, ktorí boli rozdelení podľa jednotlivých odborov. Umiestnenie žiakov v jednotlivých súťažných odboroch:

Odbor 01 – Problematika voľného času. Prvé miesto obsadili Anna Bernátová,  Klaudia Krčmáriková:  Vplyv mažoretkového športu na spoločnosť- Obchodná akadémia DJ Čadca. Na druhom mieste skončil Juraj Zámečník: Geocaching - SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou.  V tomto odbore tretí v poradí skončil Ondrej Blažek: Crosofit  a kulturistika - Gymnázium Turzovka.

Účastnícky list dostali Michal Jurga, Jakub Badura:  Staškovský futbal v kontexte futbalu na Kysuciach - Obchodná akadémia DJ Čadca a

Henrieta Privarčáková, Branislav Ženčuch: Využitie voľného času stredoškolákov – SOŠOaS Čadca

Odbor 04 – Biológia. Ako prvá sa umiestnila Valéria Budošová   - Pečeň ako produkt iPSC - Gymnázium Čadca. Druhé miesto obsadila        Veronika Cholevová: Výskyt  alergií v mikroregióne Horné Kysuce - Gymnázium Turzovka

Odbor 05 –          Životné prostredie, geografia, geológia. Prvé miesto získalaLenka Slížová: Studničky a pramene – prírodné bohatstvo – SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou.

Odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia. Na prvom mieste sa umiestnili

Katarína Lemešová,  Mária Skotnická,  Zuzana Lysíková: Nadmerná hmotnosť – krok ku obezite - SOŠOaS Čadca. Druhé miesto získali Jarmila Doričáková, Stanislava Dlhopolčeková: Celiakia, skrytá hrozba – SOŠOaS Čadca.  Tretie miesto dosiahli Michaela Jedináková, Kristína Krupcová: Hormonálna antikoncepcia - SZŠ sv. F. z Assisi v Čadci. Účastnícky list získala Júlia Kristeková, Anna Slaziniková: Spánok - SZŠ sv. F. z Assisi.

Odbor 07 – Pôdohospodárstvo  /poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/. Prvé miesto bez postupu získala Natalia Poništová: Slávni Kysučania ako ich nepoznáme - Gymnázium Čadca.

Odbor 08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo,  gastronómia. Prvé miesto dosiahli

Barbora Sztrabncsíková, Katarína Lučanová, Marika Mlkvíková: Zahraničná odborná prax na ostrove Rodos - SOŠOaS Čadca. Na druhom mieste skončili

Monika Krupíková, Michaela Polková: Finančná dostupnosť vybraných dovolenkových destinácií - SOŠOaS Čadca.

Odbor 10 –  Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Prvé miesto získal Tomáš Müller: Rekonštrukcia rodinného domu - SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou.

Odbor 11 – Informatika. Prvé miesto získal Ladislav Kulla: Hráme online bez problémov - Obchodná akadémia DJ Čadca.

Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy. Prvé miesto obsadila Nikola Škorníková: Rodokmeň rodu Valčuha – Papík - Gymnázium Turzovka. Na druhom mieste skončil Erik Juris: Po stopách Cyrila a Metoda - Gymnázium Čadca.

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Ako prvé miesto získala Simona Olešnaníková: Ľudské práva - Obchodná akadémia DJ Čadca. Druhé miesto obsadil Lukáš Golas: Podlahové vykurovanie – SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou. Na treťom mieste skončil Juraj Zámečník: Prvé spoločné bývanie – SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou. Účastnícky list dostal Lukáš Eštočin: Syry - SOŠOaS Čadca.

Odbor 15 – Ekonomika a riadenie.  Prvé miesto získala Mária Kullová: „Cvičná firma – most medzi teóriou a praxou“ - Obchodná akadémia DJ Čadca. Druhé miesto obsadili Barbora Matúšová, Monika Franková, Michaela Komínová: Finančná gramotnosť - SOŠOaS Čadca a Martin Zajac        : Stanovenie ceny nízkoenergetického domu – SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou. Na treťom mieste sa umiestnil Jozef Hnitka: Mzda zamestnancov vo firme Altasystém s. r. o. - SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou.

Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Na prvom mieste sa umiestnila Zdenka Heglasová: Vývoj folklóru na Slovensku s príkladom  vývoja FS Kysučan - Obchodná akadémia DJ Čadca.

Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia. Prvé miesto získal Lukáš Hrošovský: eRko - Obchodná akadémia DJ Čadca.

     V obvodnom kole sme mali úspech. Zo siedmich zúčastnených prác do krajského kola postúpili štyri práce. Získali sme dve prvé miesta. Účastníci, ktorí skončili na prvých, druhých a tretích miestach boli odmenení diplomami a medailami. Ostatní súťažiaci dostali účastnícke listy. Z našej školy postupujú do krajského kola SOČ štyri súťažné práce.  

     Stredoškolská odborná činnosť na našej škole sa uskutočňuje za podpory pána riaditeľa PaedDr. Jána Palka. Sme hrdí na žiakov,  ktorí reprezentujú svoje vedomosti a zručnosti a zároveň tým aj našu školu.  Prajeme si, aby naši obvodní stredoškoláci nás úspešne reprezentovali na krajskej súťaži SOČ.

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková