O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

Poskytnúť žiakom SŠ a ZŠ objektívne informácie o druhoch drog, ich účinkoch na zdravie, zmenu osobnosti a vzniku závislosti. Využiť rovesnícke vzdelávanie ako prevenciu voči závislosti od tabaku, alkoholu a drog. 

Špecifické ciele projektu:

 1. Oboznámiť žiakov so stratégiami ako žiť v spoločnosti ohrozenej drogami
 2. Poskytnúť žiakom informácie o nebezpečenstvách jednotlivých drogových  závislostí.
 3. Rozšíriť vedomosti žiakov o rôznych formách prevencie
 4. Naučiť žiakov ako zvládať náročné životné situácie bez drog
 5. Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zviditeľniť medzi žiakmi základných škôl našu školu.
 6. Rozvíjať sociálne kompetencie mladých ľudí

 

Očakávaný dopad projektu

Zachytiť posun v názoroch a vedomostiach žiakov v oblasti drogovej problematiky. Žiaci sa oboznámia a pochopia nebezpečenstvo a dôsledky jednotlivých foriem drogových závislostí. Naučia sa vážiť si dôležité životné hodnoty a budú poučení o spôsoboch prevencie.

Charakteristika projektu

 1. Formou skupinovej práce žiaci spracujú dostupné informácie o jednotlivých drogách.
 2. Na škole bude vyhlásená výtvarná súťaž  „Drogy očami študentov“, do ktorej sa zapoja všetci žiaci školy. Najlepšie práce budú použité na výstavných paneloch.
 3. Príprava výstavných bannerov k prezentácii.
 4. Príprava prezentácie o drogových závislostiach.
 5. Realizácia projektu formou prezentácie a diskusie pre žiakov našej školy.
 6. Realizácia projektu formou prezentácie a diskusie pre žiakov základných škôl v regióne.
 7. Uskutočnenie výstavy a prezentácie pre širokú verejnosť v mestskej knižnici.

 

Prezentacia_DROGY_complet

Vyuctovania-grantoveho-programu-cesta-za-poznanim-objektivnej-slovenskej-historie.doc