O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vráťme šport do škôl 2015

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovať v areáli školy nové športovisko – Workoutové  ihrisko. Týmto moderným a pre  mladých ľudí  atraktívnym športovaním ich viesť  nenásilnou formou  k zmene  životného štýlu z pasívneho na aktívny.

Špecifické ciele projektu:

 1. Zvýšiť atraktivitu telesnej výchovy
 2. Zvýšiť fyzickú kondíciu žiakov
 3. Vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu, športu
 4. Využiť športovisko aj počas prestávok a mimo vyučovania
 5. Motivovať žiakov k pohybu kreatívnosťou spojenou so zábavou,
 6. Sprístupniť tento typ športovania aj širokej verejnosti
 7. Zviditeľniť a spropagovať školu medzi žiakmi základných škôl a širokou verejnosťou.
 8. Zapojením žiakov do vybudovania športoviska zvýšiť u nich zodpovednosť za prevádzku ihriska

 

Očakávaný dopad projektu

Žiaci základných a stredných škôl ako aj široká verejnosť sa oboznámia s novým typom športovania, ktorý je kreatívny ale aj veľmi zábavný. Podporíme záujem žiakov o fyzickú kondíciu,  telesnú výchovu a rozšírime možnosti využívania voľného času.  Zapojenie väčšieho počtu žiakov do pohybových aktivít.  Vybudovať u žiakov vzťah k zvereným hodnotám tým, že sa budú nielen podieľať na výstavbe ihriska, ale budú zodpovední aj za jeho prevádzku a údržbu.

Sprístupnením ihriska žiakom ZŠ a širokej verejnosti sa škola spropaguje a zviditeľní nielen v meste, ale aj širokom okolí.  Uskutočnením projektu zvýšiť záujem o prenájmy športovísk na škole.

Charakteristika projektu

 1. Návrh plánu nového ihriska žiakmi našej školy, umiestnenie v areáli školy
 2. Úprava terénu – podkladová plocha – vybudovaná žiakmi našej školy
 3. Osadenie Workoutového ihriska
 4. „Deň športu“ – sprístupnenie ihriska žiakom základných škôl a širokej verejnosti

 

FOTOALBUM

Vyúčtovanie projektu:

vyuctovanie-vratme-sport-do-skol