O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Spoznaj rieku Kysucu

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu “Mladí vedci“ Nadácie Allianz v spolupráci s Nadáciou Pontis pod názvom „Spoznaj rieku Kysucu“. Projekt bude realizovaný formou rovesníckeho vzdelávania našimi žiakmi, je určený pre žiakov 8. a  9.  ročníkov vybraných základných škôl so zameraním na základné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody v rieke Kysuca. Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety nad rámec výučby na Základnej škole.

 

Biomonitoring flóry.pdf

Článok noviny.pdf

Pozvánka.pdf

Pracovné listy.pdf

Ukazovatele kvality vody.pdf

Voda - teória.pdf