O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PROJEKT SMAPUDE_LIFE

 

Táto škola je zapojená do projektu

SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

 

Projekt realizuje

s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

 

 

DOTAZNÍK

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SMAPUDE_LIFE

 

                                               Názov projektu: STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program:   LIFE+   www.ec.europa.eu/environment/life

Akronym projektu:        SMAPUDE_LIFE                                                                                               

Číslo projektu: LIFE12 INF/SK/000165

Organizátor:  BIOMASA, združenie právnických osôb   023 34 Kysucký Lieskovec č. 743,

www.biomasa.sk

Doba realizácie:               01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

Hlavný cieľ projektu:      Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody

Cieľové skupiny:              Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

 

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

  • Interaktívné súťaže
  • Fotografické súťaže
  • Exkurzie
  • Prednášky
  • Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

 

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.