O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

(Ne)známi Kysučania

V tomto roku dostala naša škola od zriaďovateľa ŽSK finančné prostriedky na projekt s názvom (Ne)známi Kysučania, ktorý si škola podala v rámci výzvy Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie.

Cieľom projektu bolo predstaviť žiakom základných a stredných škôl ako aj širokej verejnosti „menej“ známe osobnosti Kysúc a tak v nich upevniť národné a regionálne povedomie. Zvýšiť záujem mladých ľudí o život a pôsobenie miestnych významných rodákov.

Žiaci našej školy v priebehu mesiacov apríl – máj navštívili obce a mestá v regióne, kde sa zaujímali o významných rodákov nielen štúdiom v archíve, ale najmä rozhovormi s obyvateľmi miest a dedín.

V priebehu mesiaca jún spomedzi nazhromaždených poznatkov vybrali osobnosti z Čierneho, Oščadnice, Krásna nad Kysucou, Kysuckého Lieskovca, Lodna, Starej Bystrice, Skalitého, Čadce, Vysokej nad Kysucou a Turzovky. O týchto osobnostiach spracovali brožúru – viď príloha a urobili nástenky, ktoré boli prezentované žiakom našej školy, žiakom základných škôl, ktorí navštívili našu školu a v mesiacoch júl a august budú vystavené v mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou  pre širokú verejnosť.

Výstupy z projektu sú zverejnené na stránkach našej školy, odkiaľ si ich môžu stiahnuť všetky školy v regióne ako učebnú pomôcku.

 

FOTOGALÉRIA

Neznámi_Kysučania_brožúra.pdf