O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vráťme šport do škôl 2014

Hlavný cieľ projektu:

Zrevitalizovanie športoviska, sprístupnenie ihriska žiakom a širokej verejnosti, podpora aktívneho využívania voľného času.

Špecifické ciele projektu:

  1. Zrevitalizovať umelú trávu
  2. Umožniť aktívne trávenie voľného času žiakom základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti
  3. Zvýšiť záujem širokej verejnosti o našu školu a spropagovať možnosti prenájmu športovísk nielen počas roka, ale aj v čase prázdnin  a tým naplniť voľné kapacity
  4. Zorganizovanie medzinárodného turnaja žiakov stredných škôl o pohár predsedu ŽSK

 

Charakteristika projektu

  1. Výmena trávnika na ihrisku s umelou trávou
  2. Informovať široku verejnosť formou inzerátu v regionálnej tlači o možnosti prenájmu ihriska v čase mimo vyučovania ale aj počas prázdnin
  3. Organizácia medzinárodného futbalového turnaja o pohár predsedu ŽSK
  • Informácia a výzvy stredným školám v regióne, družobným školám v Poľsku a Českej republike na zapojenie sa do turnaja
  • Organizačné zabezpečenie turnaja
  • Realizácia futbalového turnaja

 

Harmonogram konkrétnych športových aktivít

P. č.

Názov aktivity

Krátka charakteristika aktivity

Termín aktivity

Cieľová skupina

1

Výmena trávnika

Výmena umelej trávy na ihrisku

August-septemebr

Žiaci SŠ, pedagógovia

2

Informovanie širokej verejnosti o možnosti využitia ihriska

Formou inzerátu v regionálnej tlači oboznámiť širokú verejnosť s možnosťou prenájmu ihriska mimo vyučovania a v čase prázdnin

September

Široká verejnosť

3

Medzinárodný turnaj v minifutbale

Organizácia medzinárodného turnaja v minifutbale o pohár predsedu ŽSK

október

Žiaci SŠ

 

 

FOTOALBUM výmena trávnika na ihrisku s umelou trávou