O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Krasňanské studničky - voda pre život

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne.

Názov projektu: Krasňanské studničky - voda pre život

Projekt z kategórie: SPPoločne pre domovinu – životné prostredie

Miesto realizácie: Krásno nad Kysucou

Rozpočet projektu: 3 360 €

Termín realizácie: júl – november 2014

Cieľom projektu je vytvoriť oddychové minizóny v zanedbaných lokalitách mesta Krásno nad Kysucou v osadách pri prameňoch studničiek. Studničky budú vyčistené, zrenovované a poslúžia ako zdroj pramenitej vody – najvzácnejšej tekutiny na Zemi. Novovytvorené oddychové minizóny budú slúžiť obyvateľom mesta, osadníkom a turistom, nakoľko studničky sa nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov.

Harmonogram aktivít:

  1. Vytypovanie lokality prameňov a studničiek v počte 5 ks
  2. Zdokumentovanie pôvodného stavu
  3. Zhotovenie návrhov nového šatu studničiek
  4. Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť
  5. Výber návrhov a nákup potrebného náradia a materiálov
  6. Monitoring kvality vody
  7. Rekonštrukcia studničiek
  8. Zdokumentovanie nového rázu studničiek a vytvorenie publikácie
  9. Odovzdávanie studničiek do užívania
  10. Distribúcia publikácie na obecné úrady a informačné turistické centrá

 

FOTOALBUM

Monitor studničiek-SPP

Odber vody-SPP

Úprava - Lazný potok

Monitoring - Gavlasov

Studničky

Radosť Drevárov z odovzdania studničiek

 

Vyzva_plagat_V_Laznom_potoku.pdf

Vyzva_plagat_Gavlasov.pdf

Vyzva_Lazny_potok.pdf

Monitoring_studnicky_u_Gavlasov.docx