O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Kruhový tréning

V tomto roku dostala naša škola od zriaďovateľa ŽSK finančné prostriedky na projekt s názvom Kruhový tréning, ktorý si škola podala v rámci výzvy Vráťme šport do škôl.

Cieľom projektu bolo zvýšiť u žiakov záujem o fitnes a zdravý životný štýl moderným a atraktívnym spôsobom cvičenia – kruhovým tréningom. Priblížiť tento spôsob cvičenia aj širokej verejnosti.

V mesiaci apríl pedagógovia telesnej výchovy vypracovali  prípravu na vyučovanie – viď príloha k vyučovacej hodine nazvanej kruhový tréning.  Zároveň navrhli cvičebné pomôcky, ktoré by na odučenie tejto hodiny  potrebovali.

V mesiaci máj sme zakúpili cvičebné pomôcky od dodávateľskej firmy.

29.6.2017 sme zorganizovali súťaž Cvič v kruhu pre žiakov našej školy a pre pozvaných žiakov zo základných škôl. Okrem súťaže mali žiaci pripravenú grilovačku, a tak strávili na našej škole celý deň, počas ktorého sme im okrem iného urobili exkurziu po škole a predstavili sme im učebné a študijné odbory, ktoré môžu na našej škole študovať.

Cvičebné pomôcky budú sprístupnené aj širokej verejnosti, pre nájomníkov posilňovne, alebo pre obyvateľov mesta, ktorí využívajú workoutové ihrisko budeme ponúkať tieto cvičiace pomôcky, aby si cvičenie zatraktívnili.

FOTOGALĚRIA