O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

II.Ad+II. Ae

Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
forma b - obhajoba vlastného projektu
Trieda: II. Ad Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
Trieda: II. Ae Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
Dátum: 03.05.2017 Učebňa: č. 28
P.č. Meno Priezvisko Čas    
od do    
1 Kristína Joneková 7:40 8:00    
2 Michaela Šupiková 8:00 8:20    
3 Rudolf Cyprich 8:20 8:40    
4 Monika Macková 8:40 9:00    
5 Nikola Kostelná 9:00 9:20    
6 Katarína Ivanová 9:20 9:40    
7 Anna Ondrušková 9:40 10:00    
8 Veronika Mahanská 10:00 10:20    
9 Jozef Likáč 10:20 10:40    
10 Oľga Radosová 10:40 11:00    
11 Adela Papajčíková 11:00 11:20    
prestávka    
   
12 Ján Benko 12:00 12:20    
13 Ľubomír Šugár 12:20 12:40    
14 Andrej Kubačák 12:40 13:00    
15 Júlia Šimurdová 13:00 13:20    
16 Helena Rusňáková 13:20 13:40