O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

II.Ad+II. Ae

Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
forma b - obhajoba vlastného projektu
Trieda: II. Ad Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
Trieda: II. Ae Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
Forma: b - obhajoba vlastného projerku      
Dátum: 10.04.2019 Učebňa: č. 14
P.č. Meno Priezvisko Čas    
od do    
1 Kristián Židzik 7:40 8:00    
2 Mária Kucharčíková 8:00 8:20    
3 Vladimír Pastva 8:20 8:40    
4 Natália Červeníková 8:40 9:00    
5 Marika Gocálová 9:00 9:20    
6 Marek Chalan 9:20 9:40    
7 Nikola Michalisková 9:40 10:00    
8 Petra Matejová 10:00 10:20    
9 Dávid Bulej 10:20 10:40    
10 František Ludvik 10:40 11:00    
11 Tatiana Vojtušová 11:00 11:20    
prestávka    
12 Kristína Nekorancová 12:00 12:20    
13 Miroslava Balážová 12:20 12:40    
14 Nikola Jurištová 12:40 13:00    
15 Dominik Majchrák 13:00 13:20    
16 Radoslav Cudrák 13:20 13:40    
             
Dátum: 11.04.2019 Učebňa: č. 14
P.č. Meno Priezvisko Čas    
od do    
1 Peter Janoviček 7:40 8:00    
2 Marcel Nečeda 8:00 8:20    
3 Ivana Petreková 8:20 8:40    
4 Mária Dunajovcová 8:40 9:00    
5 Monika Kopasová 9:00 9:20    
6 Ján Zverec 9:20 9:40    
7 Michal Stráňava 9:40 10:00    
8 Dávid Pekarík 10:00 10:20    
9 Michal Urbánek 10:20 10:40    
10 Anna Belešová 10:40 11:00    
11 Júlia Sanigová 11:00 11:20    
prestávka    
12 Ingrid Cudráková 12:00 12:20    
13 Veronika Malá 12:20 12:40    
14 Eva Šamajová 12:40 13:00    
15 Petra Kuricová 13:00 13:20    
16 Lucia Kozová 13:20 13:40    
             
Dátum: 12.04.2019 Učebňa: č. 14
P.č. Meno Priezvisko Čas    
od do    
1 Alena Bugáňová 7:40 8:00    
2 Lenka Gašperová 8:00 8:20    
3 Terézia Suriaková 8:20 8:40    
4 Jaroslava Liptáková 8:40 9:00    
5 Terézia Čentáková 9:00 9:20    
6 Marcela Pochybová 9:20 9:40    
7 Saskia Gomolová 9:40 10:00    
8 Miroslav Sloviak 10:00 10:20    
9 Anna Vanková 10:20 10:40    
10 Beáta Mlkvíková 10:40 11:00    
11 Ľubomíra Bobčíková 11:00 11:20    
prestávka    
12 Alena Gazdíková 12:00 12:20    
13 Marcela Jašíková 12:20 12:40