O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

II.Ad+II. Ae

Maturitný rozpis praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 
forma b - obhajoba vlastného projektu
Trieda: II. Ad Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách
Trieda: II. Ae Kód/odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách