O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2017/2018 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2015/2016

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacie konania 2017/2018

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

po druhom kole

školský rok 2017/2018

 

Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Kód žiaka Spolu Poradie
ODNV03 63,51 1
ODNV11 60,24 2
ODNV05 50,10 3
ODNV06 49,94 4
ODNV53 49,19 5
ODNV51 45,65 6
ODNV08 45,01 7
ODNV07 43,38 8
ODNV52 41,30 9
ODNV12 40,10 10
ODNV01 39,74 11
ODNV02 38,79 12

 

 

Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

Kód žiaka Spolu Poradie
OSV04 56,76 1
OSV07 53,01 2
OSV50 50,13 3
OSV10 49,39 4
OSV02 48,19 5
OSV03 47,13 6
OSV09 46,45 7
OSV51 42,18 8
OSV05 29,15 9
OSV06 27,03 10
 

 

Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

Kód žiaka Spolu Poradie
MANŽ70 76,40 1
MANŽ02 68,36 2
MANŽ71 66,38 3
MANŽ04 65,23 4
MANŽ01 60,00 5
MANŽ09 59,90 6
MANŽ03 57,26 7
MANŽ07 54,91 8
MANŽ06 51,55 9
MANŽ05 47,71 10
MANŽ72 47,60 11

 

Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Kód žiaka Spolu Poradie
TOŽP09 82,65 1
TOŽP05 78,68 2
TOŽP01 68,63 3
TOŽP08 67,78 4
TOŽP11 65,59 5
TOŽP10 63,45 6
TOŽP53 58,60 7
TOŽP02 48,24 8
TOŽP51 44,05 9
TOŽP54 43,00 10
TOŽP06 41,65 11
TOŽP50 40,00 12
TOŽP04 37,86 13
TOŽP52 37,25 14
TOŽP03 21,44 15