O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2019/2020 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2018/2019

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacie konania 2019/2020

PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

po prvom kole, prvom termíne

 

školský rok 2019/2020

 

Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

ODNV26

79,75

1

ODNV 32

72,00

2

ODNV 23

68,00

3

ODNV 27

66,32

4

ODNV 30

66,00

5

OSV 85

59,01

6

ODNV 25

38,50

7

ODNV 24

31,98

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

po prvom kole, prvom termíne

 

školský rok 2019/2020

 

Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

 

 

OSV 91 - prijatý na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a                       vzdelávaní

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

OSV 85

59,01

1

OSV 87

56,5

2

OSV 95

53,93

3

OSV 93

53,66

4

OSV 86

49,82

5

OSV 89

48,7

6

OSV 94

39,81

7

OSV 90

36,09

8

OSV 84

34,91

9

OSV 92

31,99

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

po prvom kole, prvom termíne

 

školský rok 2019/2020

 

Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

ODNV 32

72

1

OSV 90

36,09

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADIE ŽIAKOV PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

po prvom kole, prvom termíne

 

školský rok 2019/2020

 

Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

 

 

 

 

Kód žiaka

Spolu

Poradie

TŽP 52

74,66

1

TŽP 62

62,5

2

TŽP 60

53,36

3

TŽP 54

53,235

4

TŽP 53

52,555

5