O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Úlohy a plán práce výchovného poradcu

Dokumenty výchovného poradcu:

Preventívny program  primárnej prevencie školy na riešenie sociálno-patologických javov a kriminality šk.r. 2016/2017 stiahni

Krízový plán školy stiahni

P l á n  výchovného poradenstva a prevencie  šk.r. 2016/2017 stiahni

P l á n  výchovného poradenstva a prevencie  šk.r. 2017/2018 stiahni