O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

MLADÝ TVORCA 2013 NITRA

Naša škola sa zúčastnila 21. ročníka predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, v rámci celej Slovenskej republiky,  Mladý tvorca 2013, ktorá sa uskutočnila v dňoch  18. - 20. apríla  2013  na výstavisku Agrokomplex - výstavníctvo v Nitre. Usporiadateľom celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl bolo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Združením pre rozvoj stredoškolského vzdelávania a Nitrianskym samosprávnym krajom, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, profesijnými komorami, zväzmi a združeniami. Súčasťou výstavy boli tradičné sprievodné podujatia, súťaž o TOP výrobok, súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Za inováciu a technickú tvorivosť", ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Región Žilinský samosprávny kraj - Kysuce úspešne prezentovala Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou v štyroch kategóriách. Prvou bola maturitná práca s názvom: "Chráňme vtáčie populácie Kysúc". Ďalšou  kategóriou bol "TOP VÝROBOK" - s názvom Prvé spoločné bývanie. Treťou kategóriou boli praktické ukážky zručnosti žiakov, ktoré reprezentoval žiak v remesle stolár a štvrtou kategóriou bola "Inovácia a technická tvorivosť", kde sme sa prezentovali s výrobkom pod názvom "Nechajme knihu rozprávať."

Stáva sa tradíciou, že naša škola z tohto podujatia neodchádza bez ocenenia. Tak bolo tomu aj tento rok.  Získali sme špeciálnu cenu odborného časopisu Drevársky magazín, ocenenie verejnosti za expozíciu Prvé spoločné bývanie a Čestné uznanie za každoročnú účasť na výstave Mladý tvorca  2013 od ministra hospodárstva SR.

 

Verejnosť zaujala expozícia školy, kde žiaci ponúkali riešenie prvého spoločného bývania za málo peňazí a päť praktických rád na lacné bývanie od drevárov. Existenčnú potrebu vlastného bývania súčasná ekonomická kríza ovplyvňuje v najväčšej miere mladých ľudí. Kvôli vysokým cenám bytov, domov, tiež kvôli vysokému nájomnému je o malé byty veľký záujem. Na túto situáciu reagujú aj dizajnéri a výrobcovia nábytku, ktorí ponúkajú rôzne riešenia ako úsporné, efektívne, ale pritom ergonomicky zariadiť byt tak, aby aj pri extrémne malých rozmeroch mohol byť plnohodnotne užívateľný. Vysoká nezamestnanosť, s tým spojené finančné problémy nútia mladých ľudí rozmýšľať, ako zúročiť a vymyslieť - "bývanie za málo peňazí". Tu sa naskytá nápad siahnuť po staršom nábytku po našich rodičoch zo 70-tych rokov ako švédska lavica, kreslá, stoličky...  

Mladý tvorca 2013 u drevárov zaujal nielen širokú verejnosť, ale oslovil mladých ľudí, ktorí stoja pred rozhodnutím zariadiť si vlastné bývanie. S takouto myšlienkou prišli žiaci Strednej odbornej školy drevárskej Krásno nad Kysucou pripravujúci sa na povolanie v remeslách: stolár (operátor drevárskej a nábytkárskej výroby), čalúnnik a maliar. Navrhli a vytvorili takéto bývanie v malometrážnom byte, v malých priestoroch, za málo peňazí pre mladých ľudí.  Drevári svojou účasťou, inováciou a tvorivosťou napĺňajú ľudové príslovie: "Môj byt, môj hrad."

Úspech našej školy je  reprezentáciou našej  veľkej rodiny drevárov Strednej odbornej školy drevárskej Krásno nad Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka.