O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Putovný pohár predsedu ŽSK

7. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale

o Putovný pohár predsedu ŽSK

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a Stredisko záujmových činností usporiadali 7. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil 27. septembra 2012 na minifutbalovom ihrisku v areáli Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Ako každoročne aj tohtoročný turnaj sa niesol pod mottom "Zober loptu, nie drogu".

Zišli sa štyria súperi zo Slovenska a Česka. V rámci slovensko-českej spolupráce naša škola nadviazala kontakt so "Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem" a "Střední školou elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Místek". Treťou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce. Súťažné družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali sily v minifutbale. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná recepcia, ktorá sa niesla v duchu rómskej kuchyne. Pripravovali ju žiaci z krúžku: "Ukáž, čo vieš", ktorý pracuje pod vedením PaedDr. A. Janíčkovej. Všetci boli spokojní s perfektnou organizáciou športovej akcie. Turnaj v minifutbale otvoril poslanec ŽSK Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou, ktorý zároveň zastupoval predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Na otvorení sa zúčastnili aj ďalší vzácni hostia Mgr. Janka Školová z Odboru školstva a riaditelia zúčastnených škôl. Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej z Čadce. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy drevárskej z Krásna nad Kysucou. "Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem" a jej družstvo skončilo na treťom mieste. Na štvrtom mieste skončilo družstvo zo "Střední školy elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Místek".

Naša škola dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka výdatnej podpore vedenia školy na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom. Zásluhu na tom majú telocvikári - tréneri, ktorí pripravili našich žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme podpora ostatných vyučujúcich. Poďakovanie patrí i vynikajúco fungujúcemu Školskému stredisku záujmových činnosti, ktoré pôsobí pod vedením PhDr. Karin Bugalovej a ich perfektne fungujúcim záujmovým útvarom. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a povzbudzovať ostatných, pretože športový duch spojil vždy do jedného kolektívu všetkých súťažiacich.