O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Rozlúčka s absolventmi

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V posledný májový  piatok  sa po siedmykrát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej s jej  absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.   
V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a  vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Branislavovi Macurovi zo IV.B triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta v športových súťažiach. Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia za účasť na výchovno-kultúrnych akciách školy Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej. Bol to absolvent Ladislav Ševčík zo IV.B triedy. Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov týmto absolventom: Štefanovi Paluchovi zo 4.A triedy za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia na teoretickom i praktickom vyučovaní, Andrei Pitlovej zo 4.O triedy za vzornú reprezentáciu školy činnosť v Žiackej školskej rade a Jozefovi Lehockému zo 4.B triedy za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia na teoretickom i praktickom vyučovaní. Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou udelila Ďakovné listy týmto absolventom: Andreovi Stryčkovi zo 4.A triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Jánovi Ambrušovi zo 4.A triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Rudolfovi Pastvovi zo 4.B triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor stavebnej výroby, Marekovi Podmanickému zo 4.B triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor stavebnej výroby, Renému Ostružiarovi zo 4.O triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia, Martinovi Fujakovi zo 4.O triedy za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia, Ladislavovi Baculákovi z 2.Ad triedy za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas nadstavbového štúdia v odbore drevárska a nábytkárska výroba, Jánovi Králikovi z 2.St triedy za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas nadstavbového štúdia v odbore stavebníctvo a reprezentáciu školy, Mariánovi Ondrušekovi zo 4.B triedy za mimovyučovacie aktivity a reprezentáciu školy v oblasti športu, Erikovi Pešanovi zo 4.B triedy za mimovyučovacie aktivity a reprezentáciu školy v oblasti športu, Tomášovi Tomčalovi zo 4.B triedy za reprezentáciu školy a mimovyučovacie aktivity v oblasti športu.
Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.