O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti v Čadci

    

Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh práce - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 16. októbra 2012. Bol určený žiakom, rodičom, výchovným poradcom a pedagógom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

          Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov.  O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu tohto typu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl môžu sa naučiť zručnostem v drevárstve, stavebníctve a ochrany životného prostredia.  Cieľom bolo prezentovať odbory, ktoré absentujú na thu práce a vytváranie podmienok zamestnania pre absolventov školy.