O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

EXPERT geniality show

V celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT geniality show môžeš ukázať, v čom si EXPERT: vyberáš si dve z ponúknutých štyroch.

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).

 

Kategórie súťažiacich:

  • žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O12,
  • žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl súťažia v kategórii EXPERT O34.

 

Deň súťaže - 5. december 2012

Celkové výsledky súťaže v našej škole:

1. Tomáš Tapapka
2. Martin Nyári
3. Martin Kašuba
4. Lukáš Králik
5. Lukáš Šustek
6. Michal Kirn
7. Jozef Lehocký
8. Martin Hanidžiar
9. Adoam Košťál
10. Štefan Kysela