O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Úspech maliarov na JUVYRE

 

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila celoslovenského podujatia stredných škôl JUVYR, ktorý sa konal v dňoch 28. - 30. novembra 2012 v Bratislave, ktoré sa konalo po dvadsiatyprvýkrát. Spoluorganizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, VÚC, KŠÚ, cechy a komory, firmy, združenia a partneri. Hlavným cieľom bolo propagovať a zviditeľniť odborné vzdelávanie a výchovu s dôrazom na remeslá a predstaviť žiakom základných škôl širokú škálu študijných a učebných odborov.

Svoju zručnosť predvádzali aj žiaci, ktorí sa pripravujú na povolanie v trojročnom učebnom odbore maliar. Súčasťou podujatia bol 5. ročník celoštátnej súťaže v učebnom odbore maliar - lakovník - natierač. Žiaci si zmerali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti v súťažiach "Ukáž, čo vieš". Našu školu v súťaži reprezentovali dvaja súťažiaci: Jozef Kučera a Tomáš Škor, žiaci tretieho ročníka. Súťaženie pozostávalo z praktickej časti a to voľná tvorba s ohľadom na praktické využitie. V celoslovenskej konkurencii získali víťazné prvé miesto.

Podujatie, ktoré sa nieslo v duchu sloganu "Podporme remeslá, majú zlaté dno", splnilo svoje poslanie a otvorený priestor bol výbornou príležitosťou pre žiakov základných škôl ale aj ich rodičov pri voľbe povolania, oboznámiť sa s kvalitou a obsahom vzdelávania.