O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Valentínska kvapka krvi od drevárov a stavbárov z Krásna nad Kysucou

     Pekným zvykom Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou patrí každoročné darovanie krvi našimi žiakmi. Vo februári si vyhŕňajú rukávy pre dobrú vec a zapájajú sa do humánnej akcie pod názvom Valentínska kvapka krvi, ktorá sa nesie v duchu hesla „Láska má veľa podôb“. Tohtoročná humánna akcia sa organizačne zabezpečila 21. februára.

      Študentky a študenti nad 18 rokov  darovali  najvzácnejšiu tekutinu – svoju krv. Účastníci zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu.  Už tradične žiaci i zamestnanci školy takýmto spôsobom oslavujú Valentína.

     Sviatok sv. Valentína sme si pripomenuli aj ďalšími aktivitami. Vo vestibule školy sme zrealizovali srdiečkovú výzdobu, ktorá sa niesla v obľúbenej červenej farbe. V tento sviatok sa prejavuje predovšetkým náklonnosť k určitej obdivovanej osobe. Naši žiaci využili túto možnosť a zhotovili valentínske pozdravy s  krásnymi prianiami a vrúcnymi vyznaniami.

     Láska má veľa podôb bolo tohtoročné motto, ktoré sme na našej škole do bodky naplnili. Sviatok zamilovaných môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú.  Tieto akcie sú zároveň výzvou pre tých, ktorí najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomáha motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková