O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Možnosti štúdia v šk. roku 2017/2018

Prijímacie konanie na štúdium v šk.r. 2017/2018

 

 

Oznamujeme Vám, že po I. kole prijímacieho konania škola eviduje voľné mietsa v nasledovných učebných a študijných odborov:                                                                                                                                     

Voľné miesta k 31. máju 2017              

  • študijný odbor

3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

7

3656 K  operátor stavebnej výroby                            

5

2841 M  technológia ochrany a tvorby život. prostredia  

8

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve               

7

 

  • učebný odbor

3370 2  čalúnnik, čalúnnička   

10

3663 2  tesár                           

5

3675 2  maliar                                                   

10

3355 2  stolár                           

5

3661 2  murár                          

9

     

 

              

                                                                                                  PaedDr. Ján  Palko

                                                                                                     riaditeľ školy