O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Nové športovisko v Krásne nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou dňa 18. septembra 2015 slávnostne otvorila workoutové ihrisko. Zapojila sa do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl 2015 a získala toto nové športovisko. Cieľom projektu bolo obohatiť športové aktivity školy moderným a zaujímavým spôsobom.  

     Pri tejto príležitosti sa stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou a poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, žiaci základných škôl z regiónu Kysúc, pedagógovia a zástupcovia médií so žiakmi našej školy. V slávnostnom príhovore primátor mesta ocenil snahu vybudovať v areáli školy nové športovisko – workoutové ihrisko. Týmto moderným a pre mladých ľudí atraktívnym športovaním ich budeme viesť nenásilnou formou k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny. Riaditeľ školy sa vyjadril, že škola bude aj naďalej motivovať žiakov k pohybu kreatívnosťou spojenou so zábavou, sprístupní tento typ športovania aj širokej verejnosti.  Spolu s primátorom mesta prestrihli pásku a otvorili športový areál. Na novom športovisku si naši žiaci pripravili zostavu a odprezentovali jednotlivé cviky na tomto náradí, na ktorom sa  dá cvičiť a posilňovať.    Tohto športového dňa sa zúčastnili žiaci základných škôl z regiónu Kysúc. Súťažili v dvoch kategóriách. Pre žiakov základných škôl boli pripravené rôzne cviky a súťaže,  ako zdolať workoutové ihrisko a pomáhali im v tom učitelia telesnej a športovej výchovy.  Najúspešnejšie boli tieto základné školy: Základná škola Krásno nad Kysucou, Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková. Z týchto škôl si žiaci navzájom zmerali sily vo workoutových cvikoch na náradí. Vyhodnotenie v kategórii dievčatá: Na treťom mieste sa umiestnila žiačka Dominika Brodová  - Základná škola Krásno nad Kysucou. Na druhom mieste skončila  žiačka Soňa Olešňaniková.  Prvé miesto obsadila žiačka Gabriela Kubašková. Obe žiačky z Cirkevnej základnej školy Jána Palárika Raková. Vyhodnotenie v kategórii chlapci: Na treťom mieste sa umiestnil žiak Peter Kubinčánek - Základná škola Krásno nad Kysucou. Na druhom mieste skončil žiak Miroslav Kasman. Prvé miesto obsadil žiak Marek Kadlubec,  obaja z Cirkevnej základnej školy Jána Palárika Raková.

     Žiaci základných a stredných škôl ako aj široká verejnosť sa oboznámili s novým typom športovania, ktorý je kreatívny ale aj veľmi zábavný. Budeme aj naďalej podporovať záujem žiakov o fyzickú kondíciu, telesnú výchovu a rozšírime možnosti využívania voľného času.

   

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková   

Foto: Ing.arch. Beáta Kontrišová