O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Študentská kvapka krvi

Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou opäť nesklamali

     Dňa 25.októbra 2016 si aj žiaci zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou vyhrnuli rukávy pre dobrú vec a zapojili sa  do humánnej akcie pod názvom Študentská kvapka krvi. Kampaň sa niesla v znamení hesla: „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“

      Tento rok odvážlivci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov spolu s koordinátorkou Mgr. A. Trlicovou zavítali do Hematologicko–transfuziologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“

     My, ostatní, by sme mali tiež získať odvahu a riadiť sa tohtoročným heslom Študentskej kvapky krvi: „Nech už si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorá sa bude niesť pod názvom Valentínska kvapka krvi.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Foto: Mgr. Andrea Trlicová