O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

     Dňa 4. a 9. novembra 2016 sa žiaci I.A, I.B, I.C a I.D tried zúčastnili projektu s názvom „Hrou proti AIDS“. Uvedený projekt bol realizovaný na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci  pracovníkmi Oddelenia epidemiológie.  

     Cieľom interaktívneho projektu primárnej prevencie HIV/AIDS bolo netradičným spôsobom t. j. hrou umožniť mládeži osvojiť si základné znalosti o možnostiach prenosu vírusu HIV, ostatných sexuálne prenosných ochorení a premýšľať o vlastných postojoch a správaní  v možných rizikových situáciách. Študenti boli pozitívne motivovaní. Aktivity projektu, ktoré absolvovali,  boli veľkým prínosom v ich poznaní o prenose vírusu AIDS.  

     Tento projekt „Hrou proti AIDS“ bol veľmi zaujímavý. Žiaci sa dozvedeli mnoho vzácnych informácií.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková