O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a súťaž zručnosti STOLÁR 2016

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou zabezpečila 2. ročník súťaže v odborných zručnostiach zameranie stolár v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Toto semifinálové kolo sa uskutočnilo dňa 16. marca 2016 za Prešovský, Košický a Žilinský kraj. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a žiaci 1. - 3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy. V teoretickej a praktickej časti súperili samostatne.

     Bolo osem družstiev: SOŠ drevárska Liptovský Hrádok, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, SOŠ Stará Ľubovňa, SOŠ technická Prešov, SPŠ Prešov, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera Podolínec, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou. Každé družstvo bolo zastúpené dvomi žiakmi. Spolu súťažilo 16 žiakov. Každý žiak pracoval aj individuálne na výrobku. V teoretickej časti sa realizoval vedomostný test z odborných drevárskych predmetov, za ktorý účastníci mohli získať 20 bodov. V praktickej časti mali súťažiaci zhotoviť výrobok - podnožku s polokrytými ozubami a obojstranným zvlakom podľa priloženej dokumentácie.  Činnosť bola náročná hlavne na kvalitu opracovania a dodržanie rozmerov. Hodnotila sa presnosť spojov, povrchová úprava, funkčnosť hlavolamu, BOZP a čistota. Súťažiaci mohli získať 100 bodov. Pri rovnosti bodov rozhodoval dosiahnutý čas v praktickej časti súťaže.

     SOŠ DaS Krásno nad Kysucou a naši žiaci Jozef Hološ z III.A a Miroslav Grochal z I.A triedy získali prvé miesto. Druhé miesto dosiahli SOŠd Liptovský Hrádok – Lukáš Ondrejka a Matúš Koreň. SOŠd Spišská Nová Ves a súťažiaci: Viliam Púček a Martin Dacko si odniesli tretie miesto. SOŠ sv. Klementa Hofbauera s Tomášom Hudákom a Branislavom Mamrilom obsadili štvrté miesto. Na piatom mieste skončila SPŠ Prešov a jej žiaci: Jakub Kovalík a Jaroslav Petrila.  V súťaži jednotlivec prvé miesto získal Jozef Hološ zo SOŠ DaS Krásno nad Kysucou. Druhé miesto obsadil Lukáš Ondrejka SOŠd Liptovský Hrádok Na treťom mieste skončil Viliam Púček  SOŠd Spišská N.Ves.

     Víťazom blahoželáme a prvých päť súťažných družstiev postupuje do celoslovenského kola 2. ročníka súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia/SUSO zameranie stolár, ktoré sa uskutoční  26. -27.4.2016 v Nitre.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková