O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Imatrikulácie v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v našej škole sa konala 18. novembra 2016. Telocvičňa bola tretí  novembrový piatok slávnostne vyzdobená a naladená. Podujatím  sme si všetci pripomenuli 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.

     Pri tejto slávnostnej príležitosti sa stretli riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, vedenie školy, pedagógovia a žiaci našej školy.  V slávnostnom príhovore riaditeľ  zaželal všetkým prvákom úspešné zaradenie do veľkej rodiny našej školy. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov.

Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do cechu SOŠ drevárskej a stavebnej a oficiálne sa stali jej členmi. No nemali to také ľahké. Najskôr museli splniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.A  a  3.B  triedy. Naši prváci sa popasovali s úlohami ako napr.  pílenie dreva, stavanie najvyššieho komína, kreslenie portrétu spolužiačky, skladanie básničky... Predviedli tak svoju zručnosť v prácach typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať.

Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o murárov, stolárov, tesárov, maliarov,  operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby a o technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.

     Veríme, že nikdy neoľutujú rozhodnutie v pokračovaní štúdia  na SOŠ drevárskej a stavebnej, ktorá sa nachádza v najmladšom meste na Slovensku v Krásne nad Kysucou. Motto našej imatrikulácie sa nieslo v duchu: „Svet potrebuje ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť prečo nič neurobili.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková