O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a súťaž zručnosti MURÁR 2016

       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad  Kysucou sa zúčastnila súťaže odborných vedomostí a zručností v odbore murár, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 30. marca – 1. apríla 2016 v SOŠ, Nábrežie mládeže Nitra.    

     Súťaže sa zúčastnilo šestnásť družstiev z toho 13 družstiev zo Slovenskej republiky, dve družstvá z Českej republiky a jedno družstvo z Maďarska.  Teoretické vedomosti súťažiaci preukázali formou testu. Praktické zručnosti pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie, ktorý bol ukončený povrchovou úpravou - omietkou. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy. V teoretickej a praktickej časti súperili samostatne. Družstvo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou sa umiestnilo na štvrtom postupujúcom mieste. Za našu školu súťažili Milan Beleš  žiak 2. ročníka a Rastislav Franek – žiak 1. ročníka pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka.

     Prvých päť družstiev postúpilo na celoslovenskú súťaž Skills Slovakia, ktorá sa uskutoční v Nitre 26.-27.4. 2016 na výstavisku Agrokomplex počas výstavy „Mladý tvorca 2016“. 

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková