O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Stredoškolská odborná činnosť na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do Stredoškolskej odbornej činnosti. Nebolo tomu inak ani tento rok.  SOČ je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Svoju prácu, na tému ktorú si vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej činnosti.

      Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa  konalo 21. marca 2019 v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej  Krásno nad Kysucou.  41. ročník  pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča otvoril riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko. Účastníkov súťaže SOČ povzbudila okresná koordinátorka Ing. Mária Hrušková. Koordinátorkou súťaže SOČ v našej škole bola Ing. O. Časnochová. Táto činnosť bola organizovaná v jednotlivých  súťažných odboroch.  Do školského kola sa z našej školy prihlásilo dvanásť súťažných prác, z ktorých sedem postúpilo do okresného kola. Z okresného kola do krajského sa posunulo päť prác. Na kraji nás budú reprezentovať títo žiaci: Mária Birtusová so súťažnou prácou Mladí ľudia a hospodárne bývanie, Kristína Lucáková s témou práce Voňavá chémia, Katarína Macková: Zachovajme Šľahorov potok, Matej Sloviak: Po stopách vzácnych a obdivovaných vôd Slovenska a Lucia Tomášová s prácou  Zdravotné ťažkostipodporno-pohybového aparátu spôsobené prácou pri počítači.

     Účastníci, ktorí skončili na prvých, druhých a tretích miestach boli odmenení diplomami a medailami. Ostatní súťažiaci dostali účastnícke listy. Z našej školy postupujú do krajského kola SOČ päť súťažných prác. Sme hrdí na žiakov,  ktorí reprezentujú svoje vedomosti a zručnosti a zároveň tým aj našu školu.  Prajeme si, aby naši stredoškoláci nás úspešne reprezentovali na krajskej súťaži SOČ.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková