O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Buď tvorivý a nedroguj

„Buď tvorivý a nedroguj“ - projekt v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja“ Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ projektom s názvom „ Buď tvorivý a nedroguj“. Cieľom projektu je rozvíjať voľno-časové aktivity detí a mládeže a aktívne využívať svoj voľný čas ako prevenciu protidrogovej závislosti.

     Žiaci základných a stredných škôl nevypĺňajú svoj voľný čas vhodnými aktivitami. Niektorí trávia veľa voľného času pri počítači a internete, iní využívajú voľný čas s priateľmi na diskotékach či zábavách. Obe skupiny si takto neuvedomele vytvárajú istú formu závislosti. Naša škola vytvára prostredníctvom centra voľného času priestor na aktívne využívanie voľného času. Projekt sa realizuje formou rovesníckeho vzdelávania našimi žiakmi a pedagógmi spolu so  žiakmi základných škôl  formou praktického vyučovania, výkladu a názorných ukážok.

     Našu školu už navštívili žiaci z týchto škôl:  ZŠ Stará Bystrica,  ZŠ Zborov nad Bystricou,  ZŠ M.R. Štefánika Čadca, ZŠ Rázusova Čadca,  pre ktorých si naši študenti pripravili  názorné ukážky a postup výroby pre jednotlivé tvorivé dielne: spracovanie dreveného výrobku, maľovanie na skle, decoupage (servítková technika), výroba koženého šperku, výroba z pedigu (upravený odpadový papier). Žiaci základných škôl si zhotovili rozličné dekoračné a ozdobné predmety z dreva. Najkreatívnejší jednotlivci boli ocenení vecnými cenami a svoje vlastnoručne vyrobené práce si odniesli domov.  

     Touto cestou oslovujeme aj iné základné školy, aby sa zúčastnili so svojimi žiakmi tvorivých dielní na našej škole v rámci rovesníckeho vzdelávania a takouto formou vyplnili ich voľný čas a zlepšili u žiakov zručnosti pri tvorbe vlastných výrobkov.

     Týmto projektom by sme chceli rozšíriť našu ponuku voľno-časových aktivít nielen pre študentov našej školy, ale aj pre žiakov základných škôl v regióne. Rozvíjať sociálne a profesijné kompetencie mladých ľudí.  Naučiť žiakov správne aktívne využívať svoj voľný čas ako prevenciu protidrogovej závislosti.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková