O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Mikuláš u drevárov a stavbárov

Žiaci a učitelia Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa ako každý rok v deň svätého Mikuláša rozhodli potešiť a slávnostne naladiť ľudí okolo seba.

         V poobedňajších hodinách sa obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela, čerta, Snehulienky,  trpaslíkov a rozprávkových bytostí. S batohom plnom prekvapení najskôr rozveselili žiakov našej školy v Centre voľného času pri SOŠds a potom Materskú škôlku v Krásne nad Kysucou a v Kalinove. Deťom zo škôlky vyčarili úsmevy na tváričkách. No vzápätí po príchode čerta sa  objavil aj strach. Ten však netrval dlho, pretože v Krásne nad Kysucou máme poslušné deti a tak tam čert nemal čo robiť! Deti zarecitovali básničky a zaspievali vianočné piesne. Mikuláš rozdal darčeky a trpaslíci spolu s rozprávkovými bytosťami sa s deťmi zahrali a napokon aj zatancovali. Poslednou zástavkou nášho Mikuláša, anjela, čerta, Snehulienky a rozprávkových bytostí bola telocvičňa našej školy, kde rozdali darčeky deťom našich zamestnancov. Na pamiatku sa všetci zvečnili na fotografiách.

Táto akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmosféru a čaro Vianoc. Dúfame, že všetci boli s Mikulášom spokojní, veď naši žiaci do tohto dňa vložili celé svoje srdce. Deň sa niesol v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc – sviatkov pokoja  a rodiny.

Mgr. Mária Gavenčiaková