O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Spája nás remeslo

     V priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa v dňoch 9. a 10. marca 2017 uskutočnil prezentačný deň a valné zhromaždenie spoločnosti Cechu maliarov Slovenska s mottom „Spája nás remeslo“.

     Cech združuje dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov – maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní, medzi ktorých patria odborníci  s dlhoročnou praxou. Cechmajster Ladislav Konkoly  otvoril a privítal účastníkov podujatia. Všetkých prítomných oslovil riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa. Po otvorení nasledovala prezentačná časť, v ktorej sa predstavila každá spoločnosť a predviedla novinky týkajúce sa tejto sezóny. Boli pripravené praktické ukážky, najnovšie novinky z oblasti náterových látok, čo sa týka materiálov , nástrojov, náradí a technológií. V popoludňajších hodinách bol pre žiakov zorganizovaný infomačný workshop pod názvom Realizácia medzinárodného projektu „Painting skills Network" s možnosťami pre maliarov a pripravujúcich sa na maliarske povolania v novo vytvorenej medzinárodnej sieti PSN. Workshop pre žiakov pripravil Ladislav Šatka zo Šiovu Bratislava.

     Cieľom Cechu maliarov Slovenska je zastupovať, presadzovať záujmy, hájiť práva a požiadavky svojich členov, podporovať výmenu skúseností, zabezpečovať poradenskú činnosť, iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov pre posilnenie postavenia remesla, v spolupráci so štátnymi orgánmi posudzovať koncepciu výchovy žiakov.

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková