O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiakov stredných odborných škôl, ktorá je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov stredných škôl. Je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.  Okresné kolo sa uskutočnilo na Gymnáziu Ľ. Štúra v Turzovke.

     Cieľom olympiády bolo zmerať si vedomosti, rozširovať a upevňovať komunikačné schopnosti a zvyšovať záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka. Žiaci si preverili svoje jazykové kompetencie v písomnej časti. Preskúšali si jazykové zručnosti,  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, znalosť gramatických javov a slovnej zásoby.

     Z našej školy postúpil do okresného kola Martin Jurák z 3. A triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby a v tomto kole  získal 1. miesto v kategórii 2D. Zároveň postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 16.2. 2017 v Dopravnej akadémii v Žiline. Prajeme mu veľa úspechov.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková