O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiakov stredných odborných škôl. Je vyhlasovaná každoročne ako postupová súťaž. V okresnom kole sme získali prvé miesto a postúpili sme do  krajského, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. februára 2017 v Dopravnej akadémii v Žiline.     

     Cieľom olympiády bolo prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov stredných škôl v nemeckom jazyku,  rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť. Zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov.  Umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov na krajskej úrovni. Prospievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov stredných škôl. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka súťažiacich. Ústna časť je zameraná na opis obrázkov a simuláciu konkrétnych dvoch úloh. V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň – gramatika, syntax a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

     Z našej školy postúpil do krajského kola Martin Jurák z 3. A triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby a v tomto kole  získal 3. miesto v kategórii 2D. Tento jeho úspech ocenil náš pán riaditeľ PaedDr. Ján Palko vecnou odmenou.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková