O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa opäť prezentovala

        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila Veľkonočnej výstavy ručných výrobkov z chránených dielní z okolia Kysúc a občanov zo Zborova nad Bystricou. Táto akcia sa konala 7. apríla 2017.

Návštevníkov výstavy privítal krátkym príhovorom starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý. Výstava bola spojená s predajom výrobkov aj našich žiakov učebných a študijných odborov. Návštevníkov akcie zaujali drevené výrobky, výrobky zo skla a z textilu. Páčili sa stolčeky, maľované poháre, kuchynské zástery, levanduľové srdiečka a drevené upomienkové predmety vo vintage štýle.

     Veľký úspech mali aj žiaci odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorí realizovali rozbor  vody. Túto vodu si priniesli návštevníci zo svojich studničiek a potôčikov. V prenosnom laboratóriu   analyzovali kvalitu vody po stránke základných chemických ukazovateľov pH, fosforečnany, dusičnany, dusitany, amónne ióny.

          Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a dáva jej nádhernú modrú farbu, a preto chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!

        Mnohí  odborníci sa zhodli na tom,  že možno o päťdesiat rokov sa vo svete budú viesť vojny nie pre ropu alebo diamanty, ale pre vodu. Toto si musíme uvedomiť práve dnes, v čase dostatku tejto tekutiny a začať sa podľa toho správať.

     Celá akcia dopadla nad očakávania. Návštevníci odchádzali s krásnymi upomienkovými predmetmi s tematikou Veľkej noci, ktoré mali možnosť zakúpiť si na týchto veľkonočných trhoch.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková