O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

V utorok 25. apríla 2017 zavítala do Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou vzácna návšteva. Našu školu navštívil Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., ktorý je diecéznym biskupom Žilinskej diecézy.
Mesto navštívil spolu so svojím osobným tajomníkom ICLic. Mgr. Štefanom Vančom. Privítal ich riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko spolu so Žiackou školskou radou.

     Žilinský biskup sa porozprával so žiakmi, ktorí mali možnosť mu položiť rôzne otázky, čo aj využili a niektoré otázky boli skutočne zaujímavé. Jednou z tém stretnutia bola prezentácia študijných a učebných odborov na našej škole,  prezreli si jednotlivé učebne, dielne, oboznámili sa s projektmi, rôznymi súťažami a históriou. Prítomní voľne diskutovali aj o význame remesiel v dnešnom modernom svete a o vízii do budúcnosti. Počas celej návštevy vládla uvoľnená a priateľská atmosféra.

Do kroniky Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou napísal prvý diecézny žilinský biskup Mons. Tomáš Galis:   „ Starí ľudia hovorili, že remeslo má zlaté dno. Želám Vám, aby Vaši žiaci boli aj Vašou hrdosťou a radosťou.“

Ďakujeme mu za jeho návštevu a prajeme veľa elánu,  pri výkone duchovného povolania.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková