O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Mladý Slovák 2017

     Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil  X. ročník súťaže Mladý Slovák 2017, ktorý bol určený pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom samosprávnom kraji.

     Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 8. júna 2017 (štvrtok) v Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Písomný vedomostný test obsahoval 30 otázok. Čas vypracovania úloh bol 30 minút. Za našu školu sa zúčastnil Peter Pospecha. Traja najlepší žiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. V tento deň sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo aj konečné vyhodnotenie súťaží vyhlásených Žilinským samosprávnym krajom pre školský rok 2016/2017.