O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Prezentácia SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na podujatí Za tradíciami v ZŠ Rudina

          Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila podujatia pod názvom Za tradíciami v ZŠ Rudina. Táto akcia sa konala 7. apríla 2017, bola spojená s prezentáciou ľudových remesiel, s predajom výrobkov z dreva a textilu našich žiakov.

          Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi, ktoré prezentovali výrobky našich žiakov. Žiaci odboru drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve vyrábali kľúčenky prostredníctvo CNC stroja. Najskôr si nakreslili výrobok v programe TurboCAD a následne vytvorili dráhy nástroja G – kód v postprocesore Aspire. Cez riadiacu jednotku ovládali CNC frézu. Študijný odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby sa prezentovali vyrezávaním upomienkových predmetov na lupienkovej píle. Žiaci odboru tesár priamo na výstave predvádzali svoje zručnosti pri výrobe dreveného šindľa. Stolári sa prezentovali ukážkami na maketách strojov: vŕtanie, brúsenie,  sústruženie. Murári presným rezaním tvárnic a stavaním komína. Maliari ukázali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a čalúnničky predviedli čalúnenia.

     Veľký úspech mali aj žiaci odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorí realizovali rozbor  vody. Túto vodu si priniesli návštevníci zo svojich studničiek a potôčikov. V prenosnom laboratóriu   analyzovali kvalitu vody po stránke základných chemických ukazovateľov pH, fosforečnany, dusičnany, dusitany, amónne ióny.

     O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože škola ponúka pre žiakov naučiť sa zručnosti v drevárstve, stavebníctve a ochrane životného prostredia.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková