O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Úspech maliarskych učňov

     Stalo sa už tradíciou, že naša škola – Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zúčastňuje rôznych odborných súťaží zručností a snaží sa zmerať si svoje schopnosti so súpermi z iných škôl. Dňa 25. – 26. apríla 2017 sa naši žiaci zúčastnili 11. ročníka celoštátneho stretnutia žiakov učebného odboru maliar – natierač,  konaného pod záštitou hajtmana Juhomoravského kraja a Cechu maliarov, natieračov Českej republiky.

     Hlavným cieľom stretnutia bolo skĺbenie schopností a zručností žiakov i výmena skúseností pedagogických pracovníkov. Žiaci mali možnosť preukázať svoju kreativitu pri používaní moderných materiálov a techník vo  svojej práci – maľovaní. Našu školu reprezentovali žiaci učebného odboru maliar: Vladimír Pastva z 3. D a Dominik Drbul z 1. D triedy pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Vilčeka. Žiaci dosiahli pri hodnotení krásne 2. miesto z desiatich súťažných družstiev.

       Týmto našim žiakom prajeme veľmi veľa podobných úspechov pri reprezentovaní školy a maliarskeho remesla.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková