O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Úspechy našich žiakov

     Výstavisko Agrokomplex privítalo Skills Slovakia – SUSO celoštátnu súťaž stavebných odborných remesiel tentoraz v dňoch 27. – 28. apríla 2017 popri výstave Mladý tvorca. Organizátorom bol opäť Štátny inštitút odborného vzdelávania.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila celoštátnej súťaže dvoch odborov: murár a stolár. V remesle murár nás reprezentovali dvaja žiaci tohto učebného odboru Rastislav Franek a František Bacula z  II. C triedy  pod vedením majstra odborného výcviku Petra Šusteka. Súťaž bola veľmi náročná, museli plniť päť disciplín: nahadzovanie omietky, murovanie komína a murovanie tromi rôznymi stavebnými materiálmi. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov. Teoretické vedomosti súťažiaci preukázali formou testu a praktické zručnosti pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie. V remesle stolár nás reprezentovali žiaci študijných odborov Miroslav Grochal z II. A a Samuel Trúchly z III. A triedy pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Petra Šurinu. Súťažnou úlohou bolo vyrobiť drevený podstavec pod kvety.

     V obidvoch súťažiach naša škola získala dve krásne štvrté miesta. Sme na našich žiakov hrdí, lebo odviedli poctivú prácu.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková