O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

EXPO KARIÉRA ČADCA 2018

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka zúčastnila výstavy EXPO KARIÉRA ČADCA, ktorá sa konala dňa 30. januára 2018.Bola určená pre žiakov 9. tried a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aký odbor štúdia zvoliť, aby po jeho ukončení mali možnosť sebarealizácie.

Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania a oboznámiť sa s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom vyhradeného priestoru, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Žiaci odborov drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby predvádzali ukážky výroby prostredníctvom CNC stroja. Vyrábali prívesky s motívom znamenia zverokruhu. Žiaci technológie ochrany a tvorby životného prostredia praktickými ukážkami predviedli stupeň znečistenia vody. Predstavili senzorické skúšky vonných látok, ktoré vyrábali destiláciou a esterifikáciou a ukázali vlastnoručne vyrobené mydlá obsahujúce peelingové čiastočky napríklad bylinky. Stolári vyrezávali lupienkovou pílou rôzne upomienkové predmety. Maliari prezentovali dekoračné techniky, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné a aj čalúnničky predviedli svoju prácu.

K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl. Môžeme povedať, že naša škola, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, ponúka žiakom široké spektrum odborov, ktoré majú zlaté dno.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková