O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou na exkurzii

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou na exkurzii

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou zorganizovala dňa 23. mája 2017 literárnu exkurziu do Martina pre žiakov študijných odborov prvých a druhých ročníkov. Toto významné slovenské mesto, kedysi známe pod názvom Turčiansky svätý Martin,  sa okrem množstva múzeí a galérií spája s historickými udalosťami.

     Prvou zastávkou našej exkurzie bola návšteva Matice slovenskej, ktorá vyhlásila rok 2017   rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského.V Matici slovenskej a jej literárnej časti sa žiaci oboznámili s najstaršími slovenskými písomnými a literárnymi pamiatkami,  históriou Slovenska od jeho najstarších čias až po dnešok, prezreli si stálu expozíciu Slovenského národného literárneho múzea. Veľmi podnetný bol aj výklad o vzniku, činnosti Matice slovenskej a jej poslaní, histórii, pracoviskách,  odboroch, fondoch,  nadáciách a vydavateľskej činnosti. V rámci druhej zastávky zavítali do Slovenského národného múzea v Martine. Navštívili jej  prírodovednú expozíciu, ktorá bola zameraná na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Verejnosti boli sprístupnené mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít prostredníctvom skamenelín a geologická minulosť Zeme. Predposlednou  zastávkou bola návšteva  Múzea Martina Benku. Žiaci si pozreli expozíciu o jeho živote a tvorbe, ktorá predstavuje autentické prostredie a výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného maliara, ilustrátora a národného umelca. Interiéry múzea - pracovňa, ateliér a spálňa sú v zmysle poslednej vôle majstra Benku zachované v autentickej podobe. Poslednou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sú pochované najvýraznejšie a najznámejšie osobnosti našich národných dejín. Nielen spisovatelia, ale aj vedci, sochári, maliari, lekári či herci. Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých dejateľov slovenského života. Uctili sme si ich pamiatku a vzdali sme poklonu týmto významným ľuďom, bez ktorých by boli dejiny nášho národa ochudobnené.

     Exkurzia bola pre žiakov veľkým prínosom, dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií. Veríme, že sme podujatím prehĺbili v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková