O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Rozlúčka s absolventmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V druhý júnový deň sa konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

     V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Jozefovi Hološovi zo IV. A triedy za vzornú reprezentáciu školy a mesta v odborných a športových súťažiach na regionálnej a celoslovenskej úrovni, za účasť v projekte Krásňanské studničky. Riaditeľ školy ocenil úspešnú absolventku Soňu Jančulovú zo IV. O triedy za vynikajúce výsledky v Stredoškolskej odbornej činnosti, za prácu v projektoch Krásňanské studničky, Spoznaj rieku Kysucu a za  študijné výsledky Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Združenie rodičov a priateľov školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov absolventke Patrícii Bogáňovej  za mimoškolské aktivity, prácu v Žiackej školskej rade a reprezentáciu školy. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou udelila Ďakovné listy za  vzornú reprezentáciu školy v odborných, vedomostných súťažiach a praktických zručnostiach,  a výborné študijné výsledky v teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku, za vzornú reprezentáciu v športových súťažiach. Ďakovné listy dostali títo absolventi: Jozef Hološ, Patrik Manák, Marek Urbaník, Jozef Hnídzik, Marek Ligocký, Filip Poništ, Šimon Staňo, Kristián Šurkala, Tomáš Krištofík, Dávid Čierňava, Andrej Uličný zo IV. A triedy, Mária Lepiešová, Soňa Jančulová,  Lucia Šotkovská, Patrícia Bogáňová, Klaudia Záhumenská, Lenka Slížová zo IV. O triedy,  Nikola Kostelná, Júlia Šimurdová z II. Ad triedy.

     Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života. Pevné nervy a veľa energie do pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

FOTOALBUM