O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Projekt (Ne)známi Kysučania

     Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sa zapojili do grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja a vďaka získaniu finančných prostriedkov realizovali projekt Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie pod názvom (Ne)známi Kysučania.  Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť žiakom základných a stredných škôl ako aj širokej verejnosti „menej“ známe osobnosti Kysúc a tak v nich upevniť národné a regionálne povedomie.

     Celý projekt sa realizoval vo viacerých etapách. Žiaci našej školy sa oboznámili s málo známymi osobnosťami Kysúc napríklad Ladislavom Hrubým, Pavlom Kužmom, Zdenkom Štrbom, Ladislavom Peckom, Milošom Jesenským, ich životom, dielom a pôsobením nielen prostredníctvom literatúry. V priebehu mesiacov apríl – máj navštívili obce a mestá v regióne, kde sa zaujímali o významných rodákov  štúdiom v archíve a najmä rozhovormi s obyvateľmi miest a dedín. V priebehu mesiaca jún spomedzi nazhromaždených poznatkov vybrali osobnosti z Čierneho, Oščadnice, Krásna nad Kysucou, Kysuckého Lieskovca, Lodna, Starej Bystrice, Skalitého, Čadce, Vysokej nad Kysucou a Turzovky. O týchto osobnostiach v mesiaci jún spracovali brožúru a urobili nástenky, ktoré boli prezentované žiakmi našej školy  žiakom základných škôl. Výstava o (ne)známych Kysučanoch  bola nainštalovaná  v Mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou  pre širokú verejnosť. Výstupy z projektu sú zverejnené na stránkach našej školy, odkiaľ si ich môžu stiahnuť všetky školy v regióne ako učebnú pomôcku.

     Dúfame, že vytvorením výstavy, brožúry a ich prezentovaním sa zvýši záujem mladej generácie o menej známu slovenskú históriu a jej osobnosti. Aktívnym spracovaním údajov si dostatočne uvedomia prínos týchto miestnych významných rodákov  nielen pre náš región. 

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková