O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Kruhový tréning v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sa  zapojila  do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl 2017 s názvom  Kruhový tréning.  Dňa 29. júna 2017 otvorila pri workoutovom ihrisku športovú zónu, ktorú doplnila modernými  cvičiacimi pomôckami pre kruhový tréning.

     Hlavným cieľom projektu bolo aktívnou formou športovania zvýšiť u žiakov ale aj širokej verejnosti fyzickú kondíciu, zlepšiť u žiakov koordinačné a balančné schopnosti,  posilniť u žiakov v bežnom živote málo zaťažované vnútorné svaly chrbta, brucha, panvového dna –core. Pri tejto príležitosti sa stretli riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej PaedDr. Ján Palko, žiaci zo základných škôl so svojimi rodičmi a pedagógovia so žiakmi našej školy.   Na športovisku si naši žiaci pripravili zostavu a odprezentovali jednotlivé cviky a využili nové cvičebné pomôcky. Pre účastníkov tohto športového dňa boli pripravené rôzne súťaže a pomáhali im v tom učitelia telesnej a športovej výchovy.

            Žiaci základných a stredných škôl ako aj široká verejnosť sa oboznámili s novým typom športovania, ktorý je kreatívny ale aj veľmi zábavný. Riaditeľ školy sa vyjadril, že škola umožní žiakom tráviť voľný čas zmysluplne, zaujímavo a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zavedením tohto cvičenia do vyučovacieho procesu sa zvýši záujem žiakov o pohybové aktivity a zároveň sa zatraktívni pre žiakov predmet telesná a športová výchova.  

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková