O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Narcis, jarný kvet, sa stal symbolom života a nádeje

     Stredná odborná škola drevárska  a stavebná v Krásne nad Kysucou sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá organizuje už 23. ročník Dňa narcisov. Pomohla získať financie jednodňovej zbierke peňazí zrealizovanej 11. apríla 2019.

     Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu. Žiaci 4. B triedy: Vanesa Kuljovská, Kristína Lucáková, Katarína Macková a Adam Vyšlan zavítali do všetkých tried našej školy a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky. Žiakom a pedagógom, ktorí prispeli ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiaci zavítali aj do jednotlivých ulíc mesta Krásno nad Kysucou. Od Rázcestia sa presúvali smerom k Zdravotnému stredisku. Jej občania nepohrdli ponúknutou možnosťou jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, trvajúcej jediný deň. Za podarovanie peňazí dostali narcisy, ktoré sú symbolom nádeje ľudí proti rakovine. Z týchto financií potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí príspevky na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty orientované na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe rakoviny.

     Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková