O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Deň remesiel v Krásne nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa po tretíkrát zapojila do projektu ZLEPŠIME SPPOLOČNE SLOVENSKO. Tohtoročným grantovým projektom bolo SPPravme to 2018 pod názvom Remeslo má zlaté dno. Jeho cieľom bolo zorganizovať Deň remesiel na námestí pred Kultúrnym domom. Naši žiaci pri jednotlivých stánkoch prezentovali tradičné remeslá: stolár, tesár, murár, maliar, čalúnnik,  ktoré sa učia na našej škole. Taktiež si pripravili vlastnoručné výrobky, ktoré boli určené na predaj.  Celý finančný výťažok z predaja výrobkov bol venovaný dôchodcom, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb v Krásne nad Kysucou. Kúpou tomboly ich podporili aj  občania mesta Krásno nad Kysucou. Celý projekt sa uskutočnil dňa 15. septembra 2018  vďaka podpore Nadácie SPP.

     Remeslá, ktoré majú zlaté dno,  na našej škole a celkový projekt odprezentoval obyvateľom mesta riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou PaedDr. Ján Palko. Predstavili sa aj žiaci našej školy v jednotlivých odboroch ukázali, čo všetko dokážu vyrobiť. Stolári  vyrábali podnožky.  Nakreslili, vyrezali a vydlabali ozuby a zvlakové spoje.  Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby vyrezávali rôzne ozdoby na modelárskej lupienkovej pílke podľa šablóny. Čalúnnici čalúnili stoličky s pružinami v klasickom prevedení. Murári stavali novodobý komín od firmy Schiedel aj s vnútorným vložkovaním a okrasnou nadstrešnou časťou komína. Operátori stavebnej výroby predvádzali stavbu fragmentu s materiálom Ytong (porobetón). Zakladali roh muriva so šikmou jednou stranou muriva. Zakladali prvý rad pomocou zakladacej súpravy na vápenno-cementovú maltu. Ostatné rady lepili na tenkovrstvé lepidlo. Tesári vyrábali makety sedlového krovu v mierke 1:7, s použitím konštrukčných spojov -  čap a dlab. Vyrábali drevené šindle tradičným spôsobom - ručne. Drevený nehrčavý klátik štiepali po radiále na doštičky trojuholníkového prierezu. Povrch doštičiek nahladko upravili obojručným nožom a na hrubšej strane doštičky vyryli háčikovým dlátkom (drážkovačom) drážku. Doštičky uchytili do tzv. pracovnej stolice – nazývaný drevený koník. Žiaci študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si pripravili ochutnávku bylinných čajov a  chemický rozbor vody, zistili PH vody, dusičnany, dusitany, fosforečnany a amoniak.  Študijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve – žiaci tohto odboru si pripravili výrobu kľúčeniek na CNC stroji. Žiaci Centra voľného času, ktorí navštevujú jednotlivé krúžky,  si pripravili servítkovanie, vypaľovanie do dreva, práca s pedigom.

     Cieľom tohtoročného grantového projektu SPPravme to 2018 pod názvom Remeslo má zlaté dno bolo zorganizovať Deň remesiel spojený s predajom výrobkov našich žiakov. Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou Ján Palko symbolicky odovzdal primátorovi Jozefovi Grapovi finančnú zbierku vo výške 618 eur, ktoré poputujú seniorom do Domova sociálnych služieb v Krásne nad Kysucou. Zachovajme si tradície našich starých otcov a podporujme naďalej remeslá, ktoré majú zlaté dná! 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková