O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Stalo sa už tradíciou, že Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou organizuje akcie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

     V jeden jesenný októbrový deň sa otvorili dvere Domova dôchodcov v Krásne nad Kysucou a žiaci našej školy prišli navštíviť jej najstarších obyvateľov. Pre každého si sami vyrobili a pripravili darčeky, ktorými prekvapili našich vzácnych starších obyvateľov. O vynikajúcu  atmosféru sa postarala žiačka našej školy Mária Birtusová so svojím bratom hrou na hudobných nástrojoch.  Hra na heligónky a spev ľudových piesní podnietil aj našich dôchodcov k tomu, že sa pripojili svojím spevom a zaspomínali na svoju mladosť. Dôchodcovia boli milo prekvapení, nadšení a so slzami v očiach prejavovali úprimnú radosť nad tým, že si niekto na nich spomenul, porozprával sa a spríjemnil im jeseň života. Všetci vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie.

Úctu k starším treba pestovať a prejavovať počas celého roka a napĺňať krédo "Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela".

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková