O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Jarné upratovanie

      Strednej odbornej škole drevárskej  a stavebnej v Krásne nad Kysucou a jej žiakom záleží na životnom prostredí, čistote okolia školy ale aj mesta,  a preto zorganizovali dňa 19. apríla 2018 jarné upratovanie, do ktorého sa zapojila celá škola.

     V tento deň žiaci vzorne vyčistili vnútorný areál školy vrátane zámkovej dlažby od buriny, priestory garáže, pieskovali ihrisko a jeho okolie. Maľovali betónové vonkajšie kvetináče a vstupnú stenu hlavného vchodu. Taktiež sme sa  podieľali na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na odpad.  Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových  fliaš. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností. Vyčistili úsek od podniku Komad po odbočku do priemyselnej zóny mesta a úsek od školy po autobusovú zastávku. Pokračovali sme čistením úsekov od autobusovej zastávky po ihrisko v Kalinove a úsek od križovatky po lavičku cez rieku Bystricu až po mestský úrad.  Žiaci Zelenej školy očistili prameň studničky U Gavlasov – Prameň nádeje a v jej okolí.

     Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. Snažíme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková