O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

Dňa 29.septembra 2018 sa družstvo našej školy v zložení Peter Halvoník III.A, Martin Tvrdý I.A a Kristián Židzik II.Ad pod vedením učiteľa telesnej a športovej výchovy Mgr. Jána Holáka zúčastnili 9.ročníka Letného biatlonu. Organizovala ho  Stredná odborná škola v Čadci. Bola to súťaž štafiet trojčlenných družstiev so streľbou. Spoluorganizátorom bol Klub Biatlonu Skalité a Združenie technických športov a činnosti Čadca. Spoluorganizátorov robili i dobrovoľní, kvalifikovaní rozhodcovia na jednotlivých častiach preteku. Súťaž v biatlone vychádza z podpisu Rámcovej zmluvy o prihraničnej spolupráci medzi školami, ktoré podpísali Rámcovú zmluvu a sú dve školy z Poľskej republiky, dve školy z Českej republiky a jedna škola zo Slovenskej republiky. V silnej medzinárodnej konkurencii naši chlapci získali 1.miesto. Srdečne im gratulujeme!

 

Ďaľšou súťažou bolo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ, ktoré sa konalo 4.októbra 2018 v Čadci. Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z poverenia Okresného úradu Žilina – odbor školstva. Usporiadateľ:  CVČ Čadca. Miesto: Čadca – okolie štadióna a plavárne. Účastníci: 3 - členné družstvá. Naša škola obsadila III.miesto v súťaži družstiev. Jednotliví žiaci: Kristián Židzik 5.miesto, Martin Tvrdý 8.miesto a Peter Halvoník 9.miesto.