O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Úspech SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na súťaži stavebných remesiel Skills Slovakia

            Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zúčastnila 26. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2018, ktorá je spojená s celoslovenskou súťažou  stavebných remesiel Skills Slovakia/SUSO/ v odbore murár a stolár.Táto akcia sa uskutočnila v dňoch 26. – 27. apríla 2018. Miestom konania celoštátneho kola finále SUSO bolo výstavisko Agrokomplex Nitra. Hlavným cieľom výstavy a súťaže bolo podporiť talentovaných žiakov, spopulárniť stavebné a drevárske odbory, poukázať na potrebu kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, drevárstve a zvýšiť tak záujem žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o voľbe budúceho povolania.

Súťaže sa zúčastnilo trinásť družstiev. Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore murár žiaci študijného odboru operátor stavebnej výroby Karol Martikán a Branislav Jurištaz III.A triedy a v súťažnom odbore stolár žiaci študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Ľuboš Šeliga a Miroslav Grochal z III. A triedy. Odbornú prípravu žiakov viedli majstri odbornej výchovy Peter Šustek, Bc. Peter Raždík a  Mgr. Miroslav Kupčuljak.Praktickej súťaži predchádzal písomný test. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy.Súťažiaci museli v  priebehu dvoch dní splniť štyri pracovné úlohy – vymurovať fragment rohu steny s ostením zo systému PorothermDryfix a systému Ytong, naniesť šľachtenú omietku Cemix a vymurovať komínový systém SCHIEDEL. Praktické zručnosti súťažiaci v odbore murár a stolár realizovali podľa výkresovej dokumentácie. Súťažiaci v súťažnom odbore stolár vyrobili skrinku na odkladanie obuvi. Pri zhotovení výrobku si precvičili konštrukčné spoje.  Súťažiacich hodnotila komisia, ktorá bola vylosovaná zo zástupcov sponzorských firiem.

Družstvo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou v súťažnom odbore murár sa umiestnilo na štvrtom a v odbore stolár na piatom mieste. Víťazom blahoželáme  a prajeme  veľmi veľa podobných úspechov, ktoré dokazujú, že naším cieľom je pripraviť žiakov tak, aby si našli uplatnenie na trhu práce.

 

Napísala: Mgr.Mária Gavenčiaková