O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Odborná exkurzia

Exkurzia je pre školy s alternatívnymi prístupmi príležitosťou „byť tam“, teda na miestach,

kde prebieha konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných podmienok zmysluplného učenia - priama skúsenosť.

Prváci a druháci študijného odboru operátor stavebnej výroby mali možnosť vyskúšať si priamu skúsenosť pri spoznávaní 

rôznych stavebných materiálov v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Žiline. Ing. Peter Kyselica pútavo rozprával o zložení rôznych druhov materiálov a žiaci si vyskúšali viaceré skúšky betónov.