O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Drevári a stavbári koncertovali a imatrikulovali

     Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou  sa konala 16. novembra 2017. Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre celú našu školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili do školských cechov  a oficiálne sa stali ich členmi.    

     Tohtoročnou novinkou bol celkový priebeh a program imatrikulácií, ktoré sa uskutočnili počas výchovného koncertu skupiny Patron BV zameraného proti obchodu s drogami, ľuďmi a šikanovaniu. Žiaci prvých ročníkov našej školy ocenili nezvyčajnú podobu imatrikulácie bez „tradičných nutných a často nudných disciplín“ , ktoré sú spojené s touto udalosťou.   Naši prváci sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy a napokon boli slávnostne imatrikulovaní. Kladne hodnotili obsah a priebeh koncertu, ktorý upozornil na súčasné nástrahy číhajúce na mládež.   

     Rodina našej školy sa tak oficiálne rozrástla o stolárov, tesárov, čalúnnikov, operátorov stavebnej výroby, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, technológov ochrany a tvorby životného prostredia a manažérov v drevárstve a nábytkárstve.