O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

ABSOLVENTI 2017/2018

IV.A     Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

            Operátor stavebnej výroby

            Triedna učiteľka: Ing.arch. Beáta Kontrišová

 

 

 

IV.B     Technológia ochrany a tvorby životného prostredia,

            Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

            Triedna učiteľka: Ing. Ivana Nistlerová

 

 

 

 

II.Ad    nadstavbové štúdium: Podnikanie v remeslách a službách

            Triedny učiteľ: Ing.Stanislav Kuljovský

 

 

Cena primátora mesta:

Peter Pospecha IV.B  

za reprezentáciu školy a mesta v odborných a vedomostných súťažiach, za aktívnu činnosť na projektoch školy

Cena riaditeľa školy:

Ján Šutiak IV.A  

za reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach, v odborných súťažiach a olympiáde z anglického jazyka

Cena ZRPŠ:

Tatiana Tkadlecová IV.B

za reprezentáciu školy v športových a odborných súťažiach, za aktívnu činnosť na projektoch školy a v súťaži Zelená škola

 

Ďalší ocenení:

II.Ad     Anton Strýček - za reprezentáciu školy v športových súťažiach

IV.B     Kristína Voleková - za reprezentáciu školy v odborných súťažiach

            Kristína Šeligová - za reprezentáciu školy v odborných súťažiach

            Anna Jarabicová - za reprezentáciu školy na základných školách

            Michaela Čentáková - za reprezentáciu školy na základných školách

IV.A     Milan Beleš - za reprezentáciu školy v odborných súťažiach

            Peter Horňák -za reprezentáciu školy v odborných a športových súťažiach

            Dávid Turiak - za reprezentáciu školy v odborných súťažiach

Martin Jurák - za reprezentáciu školy na olympiáde z nemeckého jazyka             

Dominik Dorociak – za vynikajúce študijné výsledky