O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Autorská beseda s významnými predstaviteľmi súčasnej literatúry

     Dňa 29. novembra 2018 sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnila autorská beseda s významnými predstaviteľmi súčasnej literatúry.

     Prvým autorom bol básnik, prozaik, novinár a redaktor Ľubomír Olach, ktorý priblížil žiakom svoju literárnu tvorbu a zároveň svoju  poslednú  knihu,  ktorá mu vyšla v tomto roku. Je to román Advokát, prípady z právnickej praxe , ktoré sú ponorom do života hlavného hrdinu, ale aj do zakalených vôd slovenskej justície. Publicista počas besedy priblížil aj ďalší románový príbeh knihy Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 - 1944 – 1948. Hlavným hrdinom je politik Vavro Šrobár, ktorý aktívne zasiahol do našich dejín v troch prevratoch, mal veľké zásluhy na vzniku Československej republiky v októbri 1918. Ako Minister s plnou mocou pre správu Slovenska sa postaral o odchod vojsk Maďarskej republiky rád zo Slovenska. V roku 1944 sa opäť dostal do víru hlavných udalostí, keď sa stal spolu s Karolom Šmidkem predsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady. Zúčastnil sa na rokovaniach československej vlády v Moskve a pri zostavovaní Košického vládneho programu. Vo februári roku 1948 v snahe podporiť prezidenta E. Beneša nepodal s Jánom Masarykom demisiu a zostal politicky činný v podstate až do svojej smrti.

     Ďalším autorom, ktorý sa predstavil žiakom tretích a štvrtých ročníkov bol novinár, publicista, pedagóg a prozaik Ladislav Hrubý, ktorý je s Kysucami takmer osudovo spätý ako aj postavy jeho próz.  Pre svoje rodisko žije a čerpá z neho aj živú vodu pre osobitú prozaickú tvorbu. Prvé prozaické pokusy prevažne s kysuckou tematikou publikoval v zborníkoch, knižne vydal zbierky poviedok z prostredia súčasnej kysuckej dediny. Autor rozhlasových poviedok a námetu k dokumentárnemu filmu M. Urbana. Vydavateľstvo Matica slovenská v tomto roku vydalo najnovšiu autorovu knihu Večerný letný koncert.

     Podujatie bolo veľmi zaujímavé, inšpirujúce, motivujúce, obohacujúce a vzniklo v úzkej spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci a bolo organizované v rámci 50. ročníka Jašíkových Kysúc.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková