O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Návšteva Centra sociálnych služieb Žarec Čadca

Hmlistý jesenný pochmúrny deň akým bol  22.november 2018 bol pre niekoho obyčajný, ale pre žiakov  Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou  výnimočný. Členovia Žiackej školskej rady pod vedením koordinátorky Mgr. Andrei  Trlicovej  a pani učiteľky  Ing. arch. Beáty Kontrišovej sa vybrali do Centra sociálnych služieb Žarec Čadca kam  priniesli slnečný lúč radosti a úsmevu.

Táto výnimočnosť sa skrývala v nájdení nových priateľstiev dvoch generácií. Spolu  tvorili vianočné dekorácie, zdobili výrobky z dreva   vypaľovaním alebo maľovaním, hrali sa stolové hry aj vymaľovávali omaľovánky. Navzájom sa učili gravírovaniu do dreva, vyšívaniu či pleteniu z pedigu. Práca im šla od ruky pri ľudových piesňach, ktoré nôtili v doprovode heligóniek, na ktorých zručne hrali naši žiaci.  Na oplátku im seniori predstavili svoje tvorivé dielne, v ktorých pracujú vo voľnom čase.  Ako nám jedna žiačka prezradila, hlavnou motiváciou dobročinnej akcie bola idea, ktorá všetkých žiakov chytila za srdce: Veď čo sme my, boli aj oni a čo sú oni, budeme aj my.

Seniori vyjadrili radosť nad vzácnym stretnutím mladej a staršej generácie.  Posolstvom tohto výnimočného dňa bolo naplniť krédo: „Oni, ktorých nazývame starými, boli v skutočnosti vo všetkom noví“.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková