O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOŠDaS Krásno nad Kysucou a projekt Zelená oáza

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zapojila do programu  obchodov Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame projektom Zelená oáza. Cez tento projekt chcú žiaci našej školy vytvoriť na autobusovej zastávke Krásno nad Kysucou – Rázcestie  oddychovú zónu, ktorá sa nachádza oproti našej škole a tvorí vstup do mesta. Toto miesto je zaujímavé aj tým, že sa nachádza na križovatke ciest Žilina-Čadca-Bystrická dolina, takže okrem žiakov a bežných cestujúcich ju využívajú aj turisti navštevujúci najmä cyklotrasu.

     Cieľom projektu bude zrevitalizovať zanedbané verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke, vyčistiť ho, osadiť lavičky, smetné koše a vytvoriť tu oddychovú zónu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre našich žiakov, cestujúcich a turistov čakajúcich na autobusy, nakoľko zastávka sa nachádza na križovatke ciest Žilina-Čadca-Bystrická dolina. Okrem osadenia mobiliéru tu chceme vysadiť skalku s liečivými rastlinami a ovocné kríky typické pre región a tým zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti. Čakanie na autobus si môžu spríjemniť nielen žiaci našej školy, ktorá sa nachádza  oproti zastávke ale aj ostatní cestujúci  a turisti. Spoluprácu nám prisľúbilo mesto Krásno nad Kysucou,  nielen obyvatelia mesta ale aj dobrovoľníci a súkromní podnikatelia, ktorí zabezpečia občerstvenie pri brigádach.

     Spolupráca školy s miestnou komunitou má teda svoju tradíciu a aj týmto projektom by sme ju chceli rozšíriť. Prosíme všetkých obyvateľov mesta, aby nákupom v obchode Tesco a hodením špeciálneho žetónu prišli podporiť projekt, ktorý bude slúžiť pre Vás všetkých. Za vašu podporu Vám ďakujú žiaci a učitelia Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková


Vizualizácia priestoru zastávky: