O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Dve ocenené študentky zo SOŠDaS Krásno nad Kysucou predsedníčkou ŽSK

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou má ocenené dve najlepšie študentky. Ocenenie získali nielen za výborné výsledky v školských laviciach, ale aj za úspechy v súťažiach či na olympiádach a to na domácej i medzinárodnej úrovni. Sobášny palác v Bytči zaplnili v utorok 12. júna 2018 stredoškoláci z celého Žilinského kraja. Žilinská župa tento rok odmenila viac ako 3 desiatky študentov. Ocenenie za ich mimoriadne úspechy slávnostne odovzdala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

     Ocenených bolo 26 študentov z 58 nominovaných za ich výborné študijné výsledky, športové úspechy, aktívnu dobrovoľnícku prácu, či pozitívnu reprezentáciu školy a kraja. Študentov nominovali riaditelia stredných škôl. Medzi ocenenými zo Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou boli dve študentky študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Prvou ocenenou bola absolventka Tatiana Tkadlecová. Ocenenie dostala  za mimoriadne úspechy v rôznych oblastiach - napr. za reprezentáciu školy v odborných a športových súťažiach, za aktívnu účasť v programe Zelená škola a vzorný prospech.

     Ďalšou kategóriou oceňovaných študentov boli víťazi súťaže organizovanej ŽSK Mladý slovenský vedec. Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v snahe podporovať odborné vzdelávanie a prípravu, vyhlásil IX. ročník súťaže Mladý slovenský vedec, ktorá bola určená pre žiakov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Témou súťaže bola veda: V ako vynález (invencia), E ako experiment (pokus s neistým výsledkom), D ako devíza (prínos) a A ako akvizícia (získanie novej veci). Úlohou žiakov bolo formou PowerPoint-ovej prezentácie zdokumentovať vlastnú skúsenosť v oblasti vedy, techniky a vývoja. Naša škola sa zapojila s niekoľkými prácami a snaha bola odmenená dňa 12. júna 2018 v Sobášnom paláci v Bytči, kde bola odovzdaná cena žiačke našej školy Simone Ruckovej z II. B triedy odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Zdokumentovala prácu z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Opísala liečivé účinky rastlín, výrobu mydiel z byliniek,  zhotovila herbár a kalendár liečivých rastlín. Popísala škodlivosť vypaľovania tráv  a vytvorila leták o zákaze tejto činnosti.

     Oceneným študentkám blahoželáme a prajeme veľmi veľa podobných úspechov.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková